Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

GEMEENTEBERICHTEN

Bericht van overlijden

Op 6 februari is Antje Hofman – de Jong overleden in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde in Sneek, Molenkrite 115. Tekst op de rouwkaart:

 

De boaten bliuwe farren

En de fûgels fleane fierder

 

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe: geloof, hoop en liefde in de nagedachtenis aan Antje.

 

Op 18 februari is Foekje Hoekstra, Kappenburch 27, in de leeftijd van 55 jaar overleden.

Tekst op de rouwkaart: 

Tegearre wille,

fol goeie moed

Tegearre genietsje

Tegearre wie alles goed

 

Wij wensen Anjo, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe en vertrouwen in de levende Heer.

 

Omtinken

Jan S. (Greate Sudein 43) moet in verband met drie kleine uitzaaiingen in de lever op 2 maart worden opgenomen voor een (hopelijk) kortdurende behandeling. Vervelend bericht, maar Esther en Jan gaan uit van het goede, een hobbel op de weg die helaas genomen moet worden.

 

Mariëtte en Hessel Bouma (Buorren 1) zijn op 9 februari grutske beppe en pake geworden van kleinzoon Melle.

Verjaardagen

maart

8 Dhr. G. de Jong, Bonningastrjitte 60 81

8 Dhr. K. van der Velde, Wolframstrjitte 13 76

9 Mevr. L. Hofstede - Elzinga, Douwestrjitte 3 82

12 Mevr. B. van der Bij - Binnema, Lytse Sudein 55 79

12 Mevr. G. Pieksma - Betzema, Z. v. Burmaniastr 15 78

14 Dhr. F.J. Wittermans, Sjaerdawei 44 77

16 Mevr. A. Hettinga, Maria Louisestraat 7/215 86

23 Mevr. G.N. Kuindersma - Stienstra, Lytse Sudein 15 77

24 Dhr. H. Hooghiemstra, Bregefinne 12 79

25 Dhr. J.G. Wijnja, Kyl 45 76

28 Dhr. J. Abma, Tsjerkebuorren 13 81

31 Mevr. B. Schraa - Atsma, Broerstrjitte 53 81

april:

2 Mevr. W.G. Dragt - Haga, Louw Doniastraat 2/203 75

5 Mevr. T. de Jager - Sipkema, Afkelansdyk 16 77

5 Mevr. A. van der Zee - Brouwer, Bonningastrjitte 48 76

8 Mevr. B. Breeuwsma - Huizenga, P. Walmastrjitte 4 79

9 Mevr. H. Haagsma - Hoekstra, Tollewei 33/020 91

12 Mevr. J. Wijnja - Sieperda, Kyl 45 78

12 Dhr. A. Dragt, Afkelansdyk 4 75

13 Mevr. R. van der Veen - Gjaltema, Douwestrjitte 15 85

15 Mevr. G. Reitsma, H. Mensonidesstrjitte 14 82

 

Allen van harte gefeliciteerd. Vanuit de gemeente wensen wij u een gezond en gezegend nieuw levensjaar. Wij hopen dat het een fijne, gezellige dag zal zijn.

 

Huwelijksjubilea

Op 29 maart hopen dhr. G. Schraa en mevr. A. Schraa - Jellema, H.S. Reinardastrjitte 9, de dag te gedenken dat zij 55 jaar

getrouwd zijn;

Voor dhr. J.L. Zappeij en mevr. M.J. Zappeij - Soet,

Sytsingawiersterleane 62, is 5 april een heuglijke dag want dan zijn zij 60 jaar getrouwd. Beide echtparen van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat u deze bijzondere dag in goede gezondheid mag beleven. Gods zegen toegewenst.

 

Mutaties

Dhr. Jan Booy en mevr. Tine K.J. Booy - Ferdinands zijn verhuisd van Sjuwedyk naar Jonkvrouw 36 in Sneek. Zij blijven lid van onze gemeente. Hun zoon Roelof Booy woont met zijn vriendin Annemarie nu op de Sjuwedyk 18 in

Uitwellingerga.

We hopen dat jullie je spoedig thuis zult voelen op het nieuwe adres.

 

bedankt!

Lieve mensen,
Heel erg bedankt voor de vele reacties en bloemen die we moch-ten ontvangen na het overlijden van onze Marleen op 28 novem-ber jl. Het heeft ons goed gedaan en helpt ons dit onvoorstelbare verdriet met ons mee te dragen.
Janny en Andries Tuinstra
Yn augustus 2020 krige ik de diagnose eierstokkanker. Dan sitte je fan de iene op de oare dei yn de medische molen. Chemo’s, in drege operaasje en noch mear chemo’s. Ik haw no myn lêste
chemo hawn en wol elkenien bedanke foar de kaarten, blommen, berjochtsjes, lekkernijen of wat dan ek. It hat ús tige goed dien. Hartverwarmend!
Sjoukje, Jacco, Amarens & Steven en Jorn
Dank voor de prachtige bloemen die ik kreeg na de kerkdienst 6-7 februari. Bouwdien Rijpkema -Visser
Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software