Zoeken:
Sitemap Favorieten

EVANGELISATIECOMMISSIE

 

Deze commissie wil mensen in onze eigen omgeving laten kennismaken met het evangelie van Jezus Christus. Dat proberen we onder andere door het bezorgen van het blad ELISABETH. Er zijn zes mensen die dit blad één keer per twee weken bezorgen. De evangelisatiecommissie bestaat uit zeven personen. Deze commissie bereidt zes diensten voor: twee Open-Deur-diensten en vier zangdiensten. Hiervoor wordt in dag- en weekbladen, en op www.topentwelonline.nl, aandacht gevraagd. De diensten worden vastgesteld in het beleidsplan van de kerkenraad. We hopen dit werk met Gods hulp nog jaren te kunnen doen.

 

De commissie bestaat uit:

Voorzitter: P. v.d. Meer-Metselaar

Secretariaat C. v.d. Zee-Rodenburg

Penningmeester J. Epema-Wijnja

Leden: J. Atsma-Hofstra, S. Brouwer-Terpstra, S. van Koningsveld-Lodema, W. Schilstra. Onze predikant is als adviseur betrokken. 


 

VAN DE ELISABETH 

Beste abonnee van ELISABETH,

In 2020 heeft u al weer diverse keren het blad ELISABETH ontvangen.
Tot nu toe kreeg u als abonnee, dan in maart en in september een kwitantie aangeboden voor het abonnementsgeld € 11,00 per half jaar.
Dit jaar willen we in verband met de Corona maatregelen niet bij u aan de deur komen. We vragen u of u, liefst vóór 30 mei, voor een heel jaar € 22,00 wilt overmaken.
Zo hebben we de minste overschrijvingskosten. En blijven we de Elisabeth bij u bezorgen.

 

U kunt dit bedrag van € 22,00 overmaken naar

 

 NL 60 RABO 0359 591361
J.Epema-Wijnja
College van Diakenen, Protestantse Gemeente
Oppenhuizen/Uitwellingerga

Graag uw naam en het jaar 2020 vermelden!

 

Alvast bedankt voor de medewerking!

Evangelisatie Commissie Oppenhuizen/uitwellingerga

 

 


 

 

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software