Zoeken:
Sitemap Favorieten

VAN DE DIACONIE

 

Diaconie collecte opbrengsten januari
03-01 Krajicek Foundation € 79,60
10-01 De Zonnebloem € 91,60
17-01 Open Doors € 84,60
24-01 Werelddiaconaat € 124,10
31-01 Fonds Kinderhulp € 87,10
Alle gulle gevers hartelijk dank!

 

 
Bloemengroet
03 jan dhr. J. de Groot, Sjaerdawei 26
10 jan dhr. J. Hoogland, Tsjerkebuorren 18
17 jan dhr. J. Feenstra, Eastwei 48
24 jan dhr. S. Wijnja, Kappenburch 1
31 jan dhr. S. de Boer, Buorren 26
07 febr mw. B. Rijpkema-Visser, Kappenburch 40
14 febr fam. J. Schraa, Greate Súdein 41
21 febr mw. I. Deinum-Heins, P. Walmastrjitte 23
 
Diaconie collectedoelen maart
07 maart Zendingwerk
Zie elders in It Tsjerkefinster
14 maart KIA – Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.
21 maart Amnesty International
Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van poli-tieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het be-schermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
28 maart Stjoer (voorheen Support Fryslân)
De stichting stelt zich ten doel mensen met psychische en/of so-ciale kwetsbaarheid te ondersteunen bij het werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing, stabiliteit en/of herstel.

 

 


Collectes diaconie en CvK
Nu er niet gecollecteerd kan worden komen ook de inkomsten van de diaconale en kerkelijke collectes niet binnen. Desondanks maakt de diaconie elke week een bedrag over naar het van te vo-ren vermelde doel. U kunt uw gaven overmaken op bankrekening-nummer: NL51RABO0359505872 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga.


Ook het College van Kerkrentmeesters krijgt nu geen collecte gelden binnen terwijl de onkosten wel betaald moeten worden. Ook hier voor geldt dat u uw gaven over kunt maken en wel op bankrekeningnummer: NL93RABO01241717004 t.n.v. Protestantse
gemeente Top & Twel.


Het bankrekeningnummer van het Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga is : NL96RABO015206144.

 AVONDMAAL AAN HUIS

Als in de Johannestsjerke tijdens de ochtenddienst een Avondmaalsviering gehouden wordt, wordt er door de diaconie ook een Avondmaalsviering aan huis verzorgd. Daar komen gemeenteleden in kleine groep bijeen om gezamenlijk naar de dienst te luisteren en onder leiding van een diaken het Avondmaal mee te vieren. Sinds een aantal jaren staat op de Avondmaalstafel van het Thuisavondmaal een kleine versie van het drieluik dat Fimmy Kooijker eens voor Witte Donderdag schilderde. Het grote doek werd gefotografeerd en op linnen afgedrukt. Vervolgens is het op een drieluik bevestigd en is het gehele voorzien van een draagtas.

 

Wilt u ook meedoen aan het Avondmaal aan huis? Neem dan contact op de diaconie.
Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Jan en Esther Smit 559054.

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software