Zoeken:
Sitemap Favorieten

ADRESSEN OM TE ONTHOUDEN

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen tel. (0515) 559935 (It Lokaal) E-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

 

Ledenadministratie verhuizingen, geboorten, huwelijken kunt u
doorgeven aan mevr. N. Dragt, Tsjerkebuorren 39 Dat kan via e-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl


 

SAMENSTELLING KERKENRAAD 2018/2019
 

Predikant: Mevrouw Ds Nicolle Pronk
Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen

E-mail nicollepronk@outlook.com

Telefoon 0617516451

 
Kerkenraad
Voorzitter mevr. M.J. (Mariëtte) Bouma-Valkenburg, Buorren 1, tel. 856020
E-mail: voorzitterpkntopentwel@gmail.com
Scriba mevr. T. (Tsjitske) Span-Wynia, Buorren 49, tel. 559550
E-mail: scribapkntopentwel@gmail.com

Diaconie
Voorzitter dhr. D. (Durk) Tjalsma, Noardein 22, tel. 559218
Secretaris dhr. (Reinold) en mevr. (Harmke) De Schiffart, Buorren 70, tel. 559693
Penningmeester mevr. T. (Trees) Brouwer-Hofstee, Pontdyk 2, tel. 559291
 
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter dhr. S. (Sieds) Laanstra, Noardein 51, tel 556124
Secretaris Mevr. H. (Hil) Dijkstra, Merkelstrjitte 33, tel. 06-25130712
Penningmeester dhr. J. (Jelmer) de Groot, Mûzekamp 1, tel. 559104
 
Koster dhr. P. (Pier) van der Meer, Broerstrjitte 23 tel. 559402
E-mail: piervandermeer@hotmail.com 06 14502516
Hulpkoster dhr. W. (Wim) Bosch, Kappenburch 6 tel. 335323
 
Preekvoorziener Fam. (Afke en Gosse) Douma, gosseafkedouma@ziggo.nl tel. 559001
 
Kerkelijk centrum It Lokaal tel. 559935

Zondagsbrief en afkondigingen
E-mail: 
afkondigingentopentwel@gmail.com
(Zondagsbrief vrijdag vóór 18.00 / Afkondigingen zaterdag vóór 18.00)

Begraafplaatsen dhr. U. (Uiltje) de Jong: begraafplaatsentopentwel@gmail.com
 
Banknummers
Diaconie Rabobank: NL51 RABO 0359 5058 72
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
Zending Rabobank: NL42 RABO 0359 5653 01
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
College van Kerkrentmeesters Rabobank: NL93 RABO 0124 7170 04
ING: NL58 INGB 0000 9637 38
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
NL96 RABO 0152 0614 44 t.n.v. Onderhoudsfonds Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
 
Kerkdiensten beluisteren via internet www.kerkomroep.nl
 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
EMSD Services
EMSD Services
Realisatie TTT software