Zoeken:
Sitemap Favorieten

ACTIVITEITENPLAN JEUGD

 

Het jeugddiaconaat

Het doel van het jeugddiaconaat is de kinderen en jongeren diaconaal bewust en actief te maken. Dit doen we in verschillende activiteiten waarbij omzien naar elkaar, actief hulp bieden, samenwerken en leren delen in de opbrengst, centraal staat.

 

Het jeugdpastoraat

Het doel van het jeugdpastoraat is het herkennen van en omgaan met signalen van kinderen en jongeren door ouderlingen en pastoraal wijkmedewerkers. Vanuit de jeugdraad wordt ondersteuning geboden.

 

Activiteiten:

Diensten voor jongeren/bijzondere diensten

Biddag en dankdag

Startzondag

Jeugddiensten (4 keer per jaar) in It Lokaal.

Voorbereid met begeleiding van predikant, leden van de jeugdraad, ouders en jeugd. Bedoeld als een laagdrempelige kerkdienst, mede gericht op de jongeren die hier actief bij betrokken worden.

Avondmaalsvieringen;

het Avondmaal is opengesteld voor jong en oud. Bij sommige avondmaaldiensten wordt jeugd gevraagd om mee te helpen met de viering en het uitdelen van brood en wijn.

Kerk en Basisschool

Onze Protestantse Gemeente streeft naar een goede samenwerking met de Christelijke Basisschool en houdt daarom eens per jaar in oktober een gezamenlijke kerkdienst in “It Harspit” en een gezamenlijke viering van het kerstfeest. Ook bij de viering van Sint Maarten wordt met de school samengewerkt. Infogids 2020 29

 

Oppasdienst

Elke Zondag is er oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar in It Lokaal. Contactpersoon: Trees Brouwer

 

Kindernevendienst en jeugdnevendienst

Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en jeugdnevendienst vanaf klas 1 van de middelbare school, gemiddeld eens per maand op de 1e zondag van de maand. Contactpersoon: Berber Terpstra

 

Jeugdclubs

Voor de jongeren van groep 8 en voortgezet onderwijs klas 1 in het Clublokaal – een club voor meisjes en een voor jongens. Voor informatie: neem contact op met de jeugdraad.

 

Catechese

Bestemd voor groep 8 en klas 1 voortgezet onderwijs en wordt georganiseerd door Nicolle Pronk. Er wordt daarnaast nieuwe leiding gezocht.

 

Rozengroet

Leerlingen uit onze dorpen die eindexamen doen in een schooljaar ontvangen voorafgaand aan de examens een roos, een succesroos.

Organisatie: Sara van Netten

 

Overige activiteiten

Voor jongeren worden door de jeugdraad jaarlijks wisselende activiteiten georganiseerd, waarbij ontmoeting en gesprek centraal staan.

 

Maatschappelijke stage

Leerlingen van het voortgezet onderwijs, wonend in Top en Twel kunnen stage lopen op verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld:

 het mee-voorbereiden van jeugddiensten en meehelpen tijdens de diensten

 het meedraaien in de kindernevendienst

 het meedraaien in de oppasdienst

 het helpen van de koster bij een aantal van zijn taken

 

Berichtgeving voor de jongeren

Voor de kinderen van 4-12 jaar wordt in ieder Tsjerkefinster een berneside verzorgd. Nieuws voor en door jongeren is te vinden in ’t Tsjerkefinster en specifiek de pagina Church4Us. Ook op de website Topentwelonline onder het kopje jeugd is informatie te vinden. Via de appgroep Church4Us worden de jongeren uitgenodigd voor de verschillende activiteiten.

 

Jeugdraad

Bovengenoemde activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de jeugdraad: Nicolle Pronk, Sara van Netten, Foekje Veldhuis, Boukje de Jager en Afke Kuindersma. 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
EMSD Services
EMSD Services
Realisatie TTT software