Zoeken:
Sitemap Favorieten
Lars te volgen via Omrop Fryslân radio                                                     (06-03)
Vandaag is het zover. Om 13.00 uur start de prestatietocht van TOP'63-voetballer Lars Bos met als doel zoveel mogelijk kilometers te hardlopen en daarmee geld in te zamelen voor onze voetbalclub.

 

Omrop Fryslân radio gaat Lars volgen tijdens zijn tocht en ook op de Facebook-pagina van TOP'63 kun je Lars via een livestream volgen. Zorg dat je er niets van mist!


De teller van de doneeractie heeft inmiddels de 3.000 euro gepasseerd. Prachtig! Dat gaat de goede kant op om het streefbedrag te halen. Wil je Lars steunen door ook een bedrag te doneren? Ga dan naar de website van TOP'63.

 

Oud Papier                                                                                                 (18-02)

Voorlopig haalt voetbalvereniging TOP'63 nog het oud papier op in onze dorpen. De inzameldatums zijn: 6 maart, 3 april en 1 mei.

 

Top en Twelster muzykoerke                                                                        (14-02)

Op sneon 20 febrewaris om 11.00 oere is der wer in nije útstjoering fan it Top en Twelster muzykoerke. It fersykplateprogramma is te folgjen fia www.kerkomroep.nl.

 

Geen Soos-middagen meer dit seizoen                                                        (13-01)

De Soos wordt dit seizoen niet meer opgestart. De situatie rond corona laat dit niet toe. Wij zien in de loop van de zomer hoe de situatie dan is en handelen daar naar.


Bestuur Soos 'Bliuw Warber'

 

De Zonnebloem regio Sneek zoekt bestuursvrijwilligers                                 (12-01)

Klik op de link voor de oproep

/uploads/Prikbord/Oproep%20werving%20bestuursleden%20jan%202021.pdf

 

Wat in kaartsjes, wat in rykdom!                                                              (13-12)

Graach wolle wy út namme fan Cobe van der Meer-de Jager eltsenien betanke foar alle kaartsjes en attinsjes dy't se foar har jierdei ûntfange mocht! Hast like folle kaarten as dat se âld wurden is. De briefebus kleppere de hiele dei. It wie ûnferjitlik. 

Allegear tige tank!!

 

Famylje Van der Meer

 

DdJ Driebandentoetnooi uitgesteld                                                              (30-11)

Het Durk De Jager Driebandentoernooi wordt voorlopig uitgesteld. We wachten eerst af of de komende maanden de situatie omtrent corona verbeterd. Als dat gebeurt houden we de optie open om het toernooi in het voorjaar alsnog te houden. Januari en februari komt helaas te vroeg. We houden hoop! 

 

Het bestuur Durk De Jager Driebandentoernooi.
 

Top en Twelster Muzykoerke                                                                    (24-10)

We hebben het er al vaker over gehad, het zou zo leuk zijn als er een verzoekplatenprogramma zou zijn voor onze dorpen en hun inwoners. En nu is het zo ver! Iedereen kan een plaatje aanvragen voor iemand die ziek is, een vriend of vriendin, je pake en/of beppe, je klasgenoten of vriendengroep, een eenzame, een jarige of gewoon omdat het leuk is iemand te verrassen met een leuk plaatje. Of je nu net op de wereld bent of je bent al wat ouder; het is voor elke leeftijd en voor alle bewoners van Top en Twel.

 

De apparatuur om dit te kunnen realiseren wordt beschikbaar gesteld door de Johanneskerk en daar zijn we dankbaar voor. De bedoeling is om elke 3e zaterdag van de maand verzoeken te draaien. Wij maken er dan een gezellig uurtje van.

 

Wanneer je een plaatje aanvraagt willen we graag weten:

· Wie het aanvraagt

· Welk lied je aanvraagt en waarom

· Voor wie het aangevraagd wordt

 

Aanvragen kan via:

E-mail: tentmuzykoerke@gmail.com

Telefoon: Trienke Westert 0515 559867 of Tsjitske Span 0515 559550/ 0628322362

 

Of met een gezellig kaartje naar:

Trienke Westert, Sjaerdawei 10, 8625 HS Oppenhuizen                         

Tsjitske Span, Buorren 49, 8624 TM Uitwellingerga

 

In verband met het samenstellen en opnemen van het programma willen we de aanvragen graag vóór de eerste zaterdag van de maand ontvangen. Aanvragen die later binnenkomen; geen probleem, die laten we staan voor de volgende uitzending.

 

Op Topentwelonline staat aangegeven wanneer de volgende uitzending zal plaatsvinden en daarbij kun(t) u/je gemakkelijk inloggen via de link die erbij staat. Wij hebben er zin in en we hopen vele gezellige uurtjes te mogen vullen met heel veel verzoekjes.

Doe(t) u/je ook mee?

 

Namens het Top en Twelster Muzykoerke,

Trienke Westert en Tsjitske Span

 

Stien tsjin rút                                                                                          (23-10)

Freedtemiddei (23-10) omstreeks 13.15 oere is der in stien tsjin ús rút gooit. Gelokkich sieten wy net yn de foarkeamer en is fan it dûbbele rút ien laag stikken. We ha gjin dieder(s) sjoen. Mar wat in skrik en drokte mei oanjefte en fersekering.

 

Symen en Hil Dijkstra

 

Hat immen wat sjoen of miskien in tip, jou dit dan troch oan Symen en Hil. Mooglik kinne de dieder(s) noch achterhelle wurde. De stiensmiter mei sels ek lânskomme fansels om de brot te regeljen.

 

 

Klaverjassen in de Top'63 kantine uitgesteld                                                (04-10)

In verband met de coronacrisis en het sluiten van de Top'63 kantine, gaat het klaverjassen op de vrijdagavonden voorlopig niet door.

 

Breicafé voorlopig niet bijeen                                                                   (27-09)

In verband met het coronavirus hebben wij in overleg met de koster dhr. P. van der Meer besloten dat het niet verstandig is om te beginnen met het breicafé in It Lokaal.
Hebben jullie al brei- of haakwerk klaar, mag je het bij Margreet of Maartje brengen.


We hopen op betere tijden. Zodra het weer verantwoord is om te beginnen dan zullen wij dat mededelen via deze site.

 

Jeugdclubleiders gezocht                                                                           (24-09)

Weet je nog dat je als tiener jeugdclub had in het clubgebouw op de Lytse Sudein of op de Noardein? Wat waren dat altijd bijzondere avonden, met gouden herinneringen. Wij willen deze activiteit blijven voortzetten in onze dorpen, want de animo onder de jeugd is groot. En deze bijzondere traditie willen wij onze jeugd toch graag blijven bieden?

 

Nu zijn wij op zoek naar enthousiaste clubleiding. Wil jij helpen bij de jongens- of meisjesclub? Bel ons! Ook kun je je opgeven als je een leuke activiteit weet en deze alleen met de jeugd wilt doen, natuurlijk samen met andere leiding. Zelf hebben we ook veel ideeën, dus uitvoering alleen is ook prima.

 

We zijn van plan om met de clubavonden te starten na de herfstvakantie op vrijdagavond in het Lokaal. Afwisselend meisjes en jongensclub, dus jou inbreng is 1 x in de 2 weken nodig.

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer inlichtingen? Bel Afke 06-12387054

 

Oproep voor vrijwilligers!                                                                           (19-09)

Veel activiteiten in MFC It Harspit zijn weer gestart! Omdat It Harspit beschikt over grotere ruimtes zijn er zelfs andere doelgroepen (zoals volwassenonderwijs van de Friese Poort en verschillende orkesten) die nu ook graag gebruik willen maken van ons prachtige MFC. Dat is fijn, maar betekent ook extra drukte om iedereen te kunnen bedienen.

It Harspit is daarom dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Vooral op de zaterdagochtend en zondagmiddag zoeken we mensen die voor een paar uurtjes achter de bar willen staan. Wanneer er veel vrijwilligers zijn, kunnen we een rooster maken en hoef je ook niet zo vaak.

Voor meer informatie kun je even langskomen in It Harspit of neem contact op met Anne Visser info@itharspit.nl of via 06-15255333

 

BSO Oppenhuizen  (17-9)
"Iedereen 30"                                                                                            (30-6)

Beste Top & Twellers, 

 

Hierbij een berichtje van de “iedereen 30” commissie van de Grachten.

 

Wat is het fijn dat de Gravinnepoel weer open is! 

Met de opening neemt ook de verkeersdrukte op de Eastwei toe. Op het stuk Eastwei langs de wijk de Grachten geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Niet zonder reden, door het ontbreken van een stoep en fietspad moeten alle weggebruikers over deze weg. En voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en huisdieren is het autorijden met gepaste snelheid van levensbelang. 
Laten we ons daar bewust van zijn en de snelheid aanpassen. 

 

Wij wensen u een fijne en veilige zomer toe!

 

Klaas van Damme en Larissa Lokenberg

 

 (p.s. Reageren kan op info@degrachten.frl )

Repatriëring lichaam Yodit                                                                         (23-06)

De 31-jarige uit Eritrea afkomstige Yodit Melake Afewerki is overleden op 23 april 2020. Zij woonde sinds december 2019 in Oppenhuizen. Yodit was moeder van Yonathan (9) en Sabrina (7). Yodit haar moeder wil heel graag haar lichaam terug naar Eritrea halen om haar daar te kunnen begraven. De kosten hiervoor zijn erg hoog.

 

Vanuit de Eritrese gemeenschap in Sneek is een crowdfundings-actie op touw gezet om de wens van de familie mogelijk te maken. Er is al een mooi bedrag binnen gehaald, maar het is nog niet genoeg. Via dit bericht willen wij uw aandacht hier op vestigen. Mocht u een donatie willen doen dan kan dat door op onderstaande link te klikken.

 

Ivm aftrekbaarheid ANBI is het ook mogelijk uw gift over te maken naar het bankrekeningnummer van de diaconie, NL51RABO0359505872. Zij zorgen er dan voor dat het bedrag op de juiste plek terecht komt. Voor informatie en eventuele vragen kunt u terecht bij de leden van de diaconie (zie Topentwelonline.nl-Kerk)

 

Stichting noodhulp Vluchtelingen Sneek heeft haar rekeningnummer beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van deze crowdfunding.

 

https://www.doneeractie.nl/repatri-235-ring-lichaam-yodit/-43735

 

Oproep IJsclub Rept U                                                                             (11-06)

Een bericht van IJsclub Rept U in juni? Dan moet er toch wel iets bijzonders zijn. En dat is ook zo. Zoals jullie misschien wel weten bestaat onze IJsclub volgend winterseizoen 150 jaar en dit willen wij, als de Coronamaatregelen dit toestaan, uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Nu gaan we natuurlijk niet gelijk alles verklappen, maar wel hebben wij jullie medewerking nodig.

 

Als u/jij op een verloren momentje eens in uw oude foto’s of filmpjes wil duiken en jullie komen wat tegen wat betrekking heeft met onze ijsclub, zouden wij dit graag willen weten en ontvangen.

 

Misschien hebben jullie ook nog leuke anekdotes of avonturen beleefd  wat met onze ijsclub of met schaatsen heeft te maken wat de moeite waard is, dan zouden wij ook dit ook graag weten. Zet het op papier, of als dat niet lukt vertel het ons, dan maken wij er een mooi verhaal van.

 

Het is nog niet zover, maar toch doen wij nu deze oproep zodat u/jij en wij nog de tijd hebben om e.e.a. uit te zoeken.

 

Als het mogelijk is zouden wij dit graag digitaal ontvangen op reptu@topentwelonline.nl

Het mag ook in een envelop naar één van onze bestuursleden. Zet dan wel even uw/jouw naam op de envelop of achter op de foto zodat u/jij uw foto’s weer terug kunt krijgen.

Alvast héél hartelijk dank!

 

Bericht over glasvezel:                                                                              (12-05)

Ziggo verhoogt de prijzen per 1 juli met 2,- per maand, dat is 24,- per jaar. We kunnen nu nog overstappen naar glasvezel waar we deze verhoging niet elk jaar hebben, omdat we dan keuze hebben uit inmiddels 14 aanbieders. Alleen het eerste jaar hebben we als particulier keuze uit 3 aanbieders:

 

Delta:   150/150mbit  +50 zenders en telefoon  €55,-
Online:   200/200mbit  +80 zenders en telefoon  €60,-
Caiway:  350/350mbit +50 zenders en telefoon €65,50
Ziggo complete: 250/25mbit +80 zenders en telefoon  €69,-

Dat kan dus €14,- euro per maand goedkoper  €168,- per jaar!
Dit is alleen al het eerste jaar goedkoper (eenmalig voor huiseigenaar € 250,- en gratis voor mensen in een huurwoning van de woningoperatie).

 

Kijk voor meer informatie over glasvezel op: https://glasvezelvoorfryslan.nl/.

 
 

Met viendelijke groet,

Pieter de Jager

Top en Twel-ambassadeur voor DFMopGlas.

 

Even puzzelen: Bloemenquiz                                                                        (8-5)

Wie in deze lastige tijd van corona veel aan huis gebonden is, heeft misschien wel behoefte aan een beetje afleiding. Trienke Pool (De Bou) hoopt de mensen te kunnen vermaken met deze bloemenkwis. De quiz is bedoeld voor iedereen die even de hersens wil kraken. Bovendien daagt Trienke u uit mee te doen, want voor de eerste goede inzender ligt een prijsje klaar. Wie durft de uitdaging aan?

 

De oplossing kunt u sturen naar trienke@gmail.nl of via de post sturen naar De Bou 25. 

 

 

Ingezonden: Soos moet blijven                                                                 (17-3)

Mag ik U vragen waarom bent U bij de soos. Verveelt U zich, gratis koffie en thee, het kost bijna niets, uit gewoonte of 

U vind het gezellig, de sprekers die er komen luister ik echt naar, spelletjes en bingo horen er ook bij.

 

Langzamerhand door verschillende reden verdwijnen er leden. Wat is het minimale aantal dat we er mee door kunnen gaan en is het nog zinvol.

 

Moeten we er met zijn allen niet eens over praten.

 

lk stel voor om een extra donderdagmiddag erover te praten en met voorstellen te komen:

 

Willen wij nog doorgaan, het programma klopt of moèt er wat veranderen, is het zingen nog bij de tijd, waarom zijn er bij andere acties boottocht en stamppot buffet wel meer dan 100 ouderen aanwezig.

 

Welke acties kunnen wij zelf uitvoeren om meer leden te krijgen. Moeten wij proberen bekende inwoners te vragen ons te helpen, kunnen wij zelf wat doen b.v. door elk 5 personen op te schrijven uit onze omgeving deze te bezoeken met het programma van de seizoen om te vragen lid te worden. Wij zijn nog met 10 leden x 5 is dat 50 personen worden dan benaderd, zitten daar niet bij 10 bij die lid willen worden.

 

Zulke zaken op een extra middag te bepraten en laat iedereen met plannen komen.

 

Het woord is nu aan het bestuur om iets te doen.

Louis Moed

 

Bijzondere lezing over de ‘voetbalrazzia’ van Sneek mei 1944                        (10-3)

(Ivm coronamaatregelen is deze lezing uitgesteld)

In It Harspit vindt op donderdagochtend 9 april (aanvang 10.30 uur) in samenwerking  met Beleef Dagbesteding een bijzondere lezing plaats, toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Deze wordt verzorgd door schrijver-sportjournalist Peter van der Meeren. Hij gaat het hebben over zijn boek '21 man' en het al even opvallende 'Naschrift', dat een week voor de lezing wordt gepresenteerd. 

 

Deze bijeenkomst in Oppenhuizen mag om meerdere redenen bijzonder worden genoemd. In de eerste plaats vanwege de wijze waarop hij tot stand is gekomen. Het vuistdikke boek '21 man' is onlangs aangeschaft door Engelien Perridon van Beleef Dagbesteding aan de Tsjerkebuorren. Het boek mocht zich meteen in de belangstelling verheugen van de mensen die de dagbesteding bezoeken. Zij kampen met dementie en geheugenproblemen.  

Het rijk geïllustreerde boek, dat zich afspeelt in Sneek en naaste omgeving, bracht vele herinneringen boven. Peter toonde zich na contact met Engelien meteen bereid om te komen vertellen over het boek en op verzoek enkele hoofdstukken voor te lezen. Van het een kwam het ander. “Waarom niet een lezing voor álle inwoners van onze dorpen?’’, aldus Engelien.  Peter ging meteen akkoord en ook It Harspit werkte direct mee. Dit sluit prima aan bij deze periode die in het teken staat van de oorlog en de bevrijding. 

Het boek '21 man' verscheen vorig jaar en is overal met bewondering ontvangen. De schrijver deed bijna twee jaar onderzoek naar de gebeurtenissen rond een drukbezochte voetbalwedstrijd in Sneek, in mei 1944. De Duitsers voerden een razzia uit onder het publiek. Die leidde tot grote paniek en arrestaties. Peter achterhaalde wie de opgepakte mannen waren en wat er met ze is gebeurd. Eén van hen is de vader van een inwoner van Oppenhuizen. Nog een bijzonder detail: de maker van het enige doelpunt van destijds, afkomstig uit Utrecht, deed mee aan de Olympische Spelen van 1936 én ging jarenlang op zeilvakantie in Uitwellingerga. 

 

Peter heeft – omdat zijn boek vele nieuwe verhalen boven water haalde – inmiddels een naschrift geschreven. Dat komt begin april uit. Van '21 man' zijn inmiddels 1900 van de 2000 stuks verkocht.

 

Bijzonder: Peter maakte het 480 pagina’s tellende boek niet om eraan te verdienen, maar wil de opbrengsten onder andere besteden aan een herinneringsplaquette. Die zal op woensdag 20 mei worden onthuld, voor de Bevrijdingswedstrijd tussen de elftallen van de steden Sneek en Leeuwarden. 

 

Donderdag 9 april: It Harspit, 10.30 uur. Lezing boek '21 man' - en wat er allemaal volgde. Toegang: € 3,-- (inclusief kopje koffie) Met foto’s en illustraties.  

Het boek '21 man' is op deze ochtend te verkrijgen (€24,50), evenals het 'Naschrift' (€9,50). Op verzoek worden ze gesigneerd door de schrijver. Voor meer informatie zie www.boek21man.nl  

 

Oproep: Gezocht Trouwfoto's                                                                           (1-3)

Door de onzekere tijd van het coronavirus is de fototentoonstelling uitgesteld naar volgend jaar (2021).

 

“Jouw kerk, Jouw verhaal”

Dat is het thema van het 50-jarig jubileum van de stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarom organiseert de Plaatselijke Commissie Twellegea deze zomer tijdens Tsjerkepaad een tentoonstelling van trouwfoto’s van (oud)dorpsbewoners van Top en Twel.  


Bij dezen een oproep om een ingelijste trouwfoto eventueel voorzien van een verhaaltje, in te leveren bij onderstaande adressen.

Gerrit Riphagen, Merkelstrjitte 43, Oppenhuizen, jannagerrit@ziggo.nl    
Anke Branderhorst, Brêgesleatswei 3, Uitwellingerga, agbranderhorst@gmail.com
Ytsje Soeten, Brêgesleatswei 11, Uitwellingerga, soetendejong@hetnet.nl

 

“Tsjerkepaad” is dit jaar van 4 juli t/m 12 september en altijd op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00.

 

Aanvullende informatie: 

  • De foto het liefst voor 6 juni brengen bij bovenvermelde adressen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze te brengen dan willen wij de foto wel bij u ophalen; stuur een mailtje of bel 0515-559305.
  • De foto aan de achterzijde graag voorzien van een sticker met je naam, adres en trouwdatum
  • Mocht u een leuke anekdote bij de foto hebben dan dit bij voorkeur schrijven op enkelzijdig a4 formaat papier.
  • Graag ontvangen we uw e-mail adres om u op de hoogte te kunnen houden van de opening en sluiting van de expositie en eventueel ander nieuws.

Wij hopen op een hele grote respons met een prachtige bezichtiging in dit 50-ste jubileumjaar in ons mooie kerkje van Twellegea!

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie!

 Ytsje, Anke & Gerrit. 

 

 

 

 

Oprop:                                                                                               

Graach wol ik yn kaart bringe hokker skippen en skippersfamyljes der út Toppenhuzen en Twellingea komme. Ik bin op syk nei foto's, films, ynfo, eins alles oer de skippers en harren skippen út ús doarpen?

 

Sykjend nei in bepaald skûtsje kaam ik der achter dat der mear as 50 frachtskippen registrearre binne mei Top en Twel as thúshaven. Fan pream, skûtsje, tsjalk oant coasters.

 

Ek binne der sa'n 28 famyljes dy't as eigenaars út ús doarpen wei komme. Mar sykje ik op ynternet nei it ferlyne dan is der hast neat te fynen. Wa kin mei hjir fierder mei helpe?

 

Stjoer my in e-mail  sipkewillem@hotmail.com.

 

Sipke Willem de Schiffart

 

Workshop Wolspinnen       

 

 

Inclusief gebruik spinnenwiel en wol en  Koffie of  thee

13.00 – 17.00 uur

Maximaal 3 personen.         € 15.- p.p.

Email voor afspraak: tineke.vd.sloep@home.nl

Douwestrjitte 18, Oppenhuizen.

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software